އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ރެއާލަށް ބަދަލުވަނީ: ރިޕޯޓް

  • ރޮނާލްޑޯ އަލުން ރެއާލަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ އެޖެންޓް ކައިރީ ވަނީ ބުނެފައި
  • ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ރެއާލްގެ މެޗެއް ބަލަން ސްޕެއިނަށް ގޮސްފައި

ކ. މާލެ | 4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 19:16 | 28,148

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މި ސީޒަނަށްފަހު އަލުން އެނބުރި އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބު ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ރޮނާލްޑޯ އަލުން އެނބުރި ރެއާލްއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ އެޖެންޓް ކައިރީގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސީޒަންގެ ކުރީ ކޮޅު ރޮނާލްޑޯ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ސާރީ އާއި ދެމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް އުޅުނުކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ސާރީ ވަނީ ފަހުން ރޮނާލްޑޯ އާއި އޭނާ އާއި ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ރެއާލްއަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެފައިވަނިކޮށް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅުނު މެޗު ބަލަން ސްޕެއިނަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި އެ މެޗުގެ ހާފް ޓައިމްގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވީ އޭރުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. ރެއާލް އާއެކު ހޭދަކުރި 9 ސީޒަނުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅެދިން 292 މެޗުން 311 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވެ މިހާތަނަށް ޔުވެންޓަސް އަށް އޭނާ ކުޅެދިން 53 މެޗުން ވަނީ 42 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. ރޮނާލްޑޯ އަކީ ރެއާލަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.