ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ހުކުުރު ޚުތުބާ

މިއީ މުއްސަނދިން ދީލަތިކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަންވީ ވަގުތު: ޚުތުބާ

  • ކ ތުލުސްދޫ މަސްޖިދުލް ތަޤްވާގައި ހުކުރު ނަމާދު ވަނީ ކޮށްފައި
  • ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ "އިސްރާފު ކުރުމުގެ ނުބައިކަން"
  • ކެއިން ބުއިމާއި ސިއްޙަތަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 13:01 | 9,058

ހުކުރު ޚުތުބާ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިއީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، މުއްސަނދިން ދީލަތިކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ރާއްޖެއިންވެސް ފެނި، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޖަމާއަތުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތް ތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، ކ ތުލުސްދޫ މަސްޖިދުލް ތަޤްވާގައި ކުރެވޭ ހުކުރު ނަމާދުގެ މަންޒަރުތައް ޓީވީތަކުން ވަނީ ވަގުތުން ގެނެސްދީފައެވެ.

އެގޮތުން "އިސްރާފު ކުރުމުގެ ނުބައިކަން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ، މި ދަނޑިވަޅަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ދޭންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި، މި ދަނޑިވަޅުގައި މުއްސަނދިންވެސް ދީލަތިކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަމަލަކީ އެމީހެއްގެ އަޚާއަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުން ކަމަށްވެސް ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކާ ޙަވާލާދީ ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ހެޔޮ އަމަލަކީ ތިމާގެ މުއުމިން އަޅާގެ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރަންޏެއް އަދާކޮށްދިނުމެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަށް ރޮއްޓެއްގެ މިންވަރު ނަމަވެސް ކާން ދިނުމެވެ.

~ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނަ

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ގޭގައި ތިބެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިރުޝާދުދޭ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު ގޭގައި ތިބޭއިރުވެސް ކެއިން ބުއިމާއި ސިއްޙަތަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ގޭގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭއިރު ކެއިން ބުއިން ގިނަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ ތަޑުމަޑުކަމުގެ ވަގުތެއްގައި ކެއިންބުއިންވެސް ވީހާވެސް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހައްދުފަހަނައަޅައި ދާނަމަ އެއީ އިސްރާފެއްގެ ގޮތުގައި ޚުތުބާގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޚުތުބާގައި ބުނީ، އިސްރާފަކީ ހަމައެކަނި ކެއިން ބުއިމާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އުރެދުންތަކަށް އަރައިގަތުން ގިނަކޮށް، ކުފުރުވުމާ ހަމައަށް ގޮސްފިނަމަ އެއީވެސް އިސްރާފެއް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، މުޖުތަމައުގެ އާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ގޭގައި ތިބޭއިރުވެސް އަނބިދަރިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ، އަޅުކަންތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.