އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އައިނު އެޅުމަށް

  • ކޮންޓެކްޓް ލެންސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
  • ލެންސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫނުގައި އަތްލާންޖެހޭ މިންވަރު ނިސްބަތުން ގިނަ
  • ކޮވިޑް-19 އަކީ ޑްރޮޕްލެޓް އިންފެކްޝަންއެއް

ކ. މާލެ | 27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 00:26 | 26,524

ލެންސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫނުގައި އަތްލާންޖެހޭ މިންވަރު ނިސްބަތުން ގިނަ - އިންޑިޕެންޑެންޓް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އައިނު އެޅުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮންޓެކްޓް ލެންސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކަން އެކަޑަމީ އޮފް އޮޕްތަލްމޮލޮޖީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޑރ ސުނާލް ތޫލީ ވިދާޅުވީ، ލެންސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫނުގައި އަތްލާންޖެހޭ މިންވަރު ނިސްބަތުން ގިނަ ކަމަށާއި، އެއީ ރައްކާތެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑް-19 ހުރި މީހެއްނަމަ އޭގެ ނުރައްކާތެެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 އަކީ ޑްރޮޕްލެޓް އިންފެކްޝަންއެއް ކަމަށްވާއިރު، އައިނު އެޅުމުން އެފަދަ ޑްރޮޕްލެޓެއް ލޮލުގެ ތެރެއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މޫނުގައި ގިނައިން އަތް ނުލުމަށް ގިނަ ސިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން އަނގައާއި ނޭފަތް ނިވާ ކުރުމަށްވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ލަފާދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.