ހޮނިހިރު 28 މާރޗް 2020
03 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 04
ފަތިސް 04:55
އިރުއަރާ 06:06
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ކުޅިވަރު - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ހޮޅުދުއަށް ހިތްގައިމު ރީތި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް!

  • މިއީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގާއިމުކުރި ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
  • ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް މަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 15 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:01 9,154

ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވައުދުގެ ތެރެއިން ނ. ހޮޅުދޫގައި ތަރައްގީކުރި ހިތްގައިމު ރީތި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ މިއީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގާއިމުކުރި ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށާއި މި ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކޮމްޕެނީ (ސިވެކް) އިން ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅައިފައިވަނީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަމުން. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި އިތުރު 15 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭވަރުވާނެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ވަނީ ފެށިފައި

~ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިތުރަށް ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފ. ނިލަންދޫ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ވަރު ވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަދަމުންދާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން 15 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ވަރު ވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އެޅުމުގެ ވައުދުފުޅުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވެސް 40 ދަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އަންނަނީ ގެއްލިފައިވާ ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި އަލުން ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް