ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:23
ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ނޭމާ، ބްރެޒިލް ވަނީ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައި
ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ނޭމާ، ބްރެޒިލް ވަނީ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައި
އޭޕީ
ބްރެޒިލް ކޮލިފައިވުން
ވޯލްކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ބްރެޒިލް
 
ގަދަ ހަތަރު ޓީމުގެ ތެރޭގައި އޮންނާނެ
 
ގްރޫޕްގެ ނަތީޖާ ކޮންމެގޮތަކަށް އެނބުރުނަސް ބިރެއް ނެތް

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮލިފައިވީ ގައުމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ބްރެޒިލް ވެއްޖެއެވެ.

 

ކޮލިފައިންގައި ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮއްވާ ބްރެޒިލް ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައި މިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕެރަގުއޭ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވުމުންނެވެ.

 

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ބްރެޒިލް މޮޅުވެފައިވަނީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ބްރެސިލް އޮތީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައެވެ.

 

ކުޅުނު 14 މެޗުން 33 ޕޮއިންޓާ އެކު ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލް ހަތަރު މެޗު ކުރިއަށް އޮއްވާ ކޮލިފައި މިވީ މި ގްރޫޕްގައި ދެން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެބުރުނަސް އެޓީމަށް ގަދަ ހަތަރެއް ކަށވަރުވާތީއެވެ.

 

ބްރެޒިލް ހިމެނޭ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް އޮންނަ ގޮތުން ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނޭ 4 ޓީމު އޮޓޮމެޓިކުން ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެއެވެ.

 

ފަސްވަނައަށް ދާ ޓީމަކަށް ޖެހޭނީ  އެފްރިކާ ބައްރާ އޭޝިއާ އަދި އޯޝޭނިއާގެ މެދުގައި ޕްލޭއޮފް މެޗުތަކެއް ކުޅޭށެވެ.

 

 މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާ ވަނީ 2-0 އިން ބޮލިވިއާ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ތާވަލްގެ ފަސް ވަނައަށް ވެއްޓި އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

މް ގްރޫޕްގެ އެހެން ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު އެކުއެޑޯ އަތުން 2-0 އިން ކޮލަމްބިއާ މޮޅުވެ، ޗިލީ ވަނީ 3-1 އިން ވެނެޒުއޭލާ ބަލިކޮށްފައެވެ. އަދި އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ 2-1 އިން ޕެރޫ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް