ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 04:30
ރަށުތެރޭގައި ތޫފާން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ދޭއްގެ ތޫފާނެއްގެ ގޮތުގައި
ރަށުތެރޭގައި ތޫފާން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ދޭއްގެ ތޫފާނެއްގެ ގޮތުގައި
ގޫގުލް
ތޫފާން ޑެެބީ
ތޫފާނަށްފަހު އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކާރިސާގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި
 
ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސްޓީމް ހަރަކާތްތައް ވަނީ ފަށާފައި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިރުއުތުރުގެ އައްސޭރި ފަށަށް ބާރުގަދަ  ތޫފާން "ޑެބީ" އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެ އެތައް ހާސް ގެއަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ކްއީންސްލޭންޑްގެ ބަވެންއާއި އެއަރލީއާ ދެމެދަށް ޑެބީ އަރާފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ހަތަރެއްގައެވެ.

ތޫފާން އެރިއިރު ގަޑިއަކު 263 ކިލޯމީޓަރު (ގަޑިއަކު 163މޭލަށް) ވައިޖެހިފައިވެއެވެ.

ރަށުތެރޭގައި ތޫފާން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ދޭއްގެ ތޫފާނެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް ގަޑިއިރުތަކެއް ވަންދެން އަދިވެސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން ހިނގައިދާނެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މެލްކޮމް ޓާންބުލް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެކަކު މަރު ވެފައިވާކަމަން އެނގިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.

ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސްޓީމް ހަރަކާތްތައް ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީމްތަކަށް، ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބަލާލެވުމުން މިހާރު ފާހަގަ ކުރެވޭ މިންވަރަށްވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮޑުވަޒީރުވަނީ އެހީގެ ސާމާނާއެކު އަސްކަރީ މަނަވަރާއި ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާނެކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް