ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ވިޔަފާރި - ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް

  • ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަނީ ފަސްކޮށްދީފައި
  • ޕޭމެންޓް ޝެެޑިއުލް ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ: އެމްޓީސީސީ
  • ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުވެ ނުދިޔުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ އެހީތެރިވަމުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ | 20 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 08:19 | 3,263

އެމްޓީސީސީގެ ޔަންމާ އިންޖީން - އާކައިވް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތައް ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ވިއްކާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީން އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޓީސީސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނު ދިގު މުއްދަތަށް ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރާ އުސޫލުން ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުން ދައްކަން ހުރި ފައިސާ މާރޗް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 03 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަސްކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މުއްދަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިނޭންސް ކޯސްޓްވެސް މާފްކޮށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ، ބަދަލާއިއެކު އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަލުވިކަމާއި އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާއި ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދަނީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަ މަސް ދުވަހަށް އިންޓްރެސްޓް ޕޭމަންޓާއި ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމަންޓް ދިނުމުގައި ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.