ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފެއިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ފަންނާނުން

 • 194،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 18 މާރޗް 2020 | ބުދަ 00:54 | 9,550

މަތިން ތިރިއަށް (ކ) އިޑްރިސް އެލްބާ، ޓޮމް ހޭކްސްއާއި ރީޓާ ވިލްސަން، ރޫޑީ ގޮބަރޓް (މެދު) މިކެލް އާޓޭޓާ، ޖަސްޓިން އަދި ސޯފީ ޓްރޫޑޯ، (ވ) ޕީޓާރ ޑަޓަން، ސްޕެއިންގެ ރަސްގެފާނާއި ރާނީ އަދި ކެލަމް ހަޑްސަން-އ - ރާއްޖެއެމްވީ

މުޅި ދުނިޔޭގައި ބާރުކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރު އެންމެނަށް ވެސް އަބައޮތެވެ. ވަކި ނަސްލެއް އަދި ޝަހްހިއްޔަތަކަށް ނުބަލާ މި ވައިރަސް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ދާއިރާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

ސިޔާސީ ފަރާތްތައް

 • ސިޔާސީ މައިދާނަށް ބަލާއިރު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ގައުމެއްގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރަކީ ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއެވެ. އެ މަނިކުފާނު 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވަނީ އަނބިކަނބަލުން، ސޯފީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުންނެވެ.
 • ސްޕެއިންގެ ރަސްގެފާނު ފިލިޕް VI އާއި އަނބިކަނބަލުން، ރާނީ ލެޓީޒިއާ، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވި ނަމަވެސް ތިއްބެވީ މޮނީޓަރިންގައެވެ.
 • އިރާންގެ ސަރުކާރުގެ ގިނަ ފަރާތްތައް ވެސް ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ނައިބު ރައީސް އާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
 • ސްޕެއިންގެ އީކުއަލިޓީ މިނިސްޓަރ އައިރީން މޮންޓެރޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، އެކަމަނާއާއި ލޯބިވެރިޔާ، އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ނައިބު ޕަބްލޯ އިގްލީސިއަސް ވަނީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައެވެ.
 • ފްރާންސްގެ ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ ފްރޭންކް ރައިސްޓަރ ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.
 • ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ހޯމް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޕީޓާރ ޑަޓަން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރެވިފައެވެ.

ކުޅިވަރު

 • އޭސެނަލްގެ މެނޭޖަރ، މިކެލް އާޓޭޓާ
 • ޗލްސީގެ ކެލަމް ހަޑްސަން-އޮޑޮއި
 • ޔުވެންޓަސްގެ ޑެނިއަލް ރުގާނީ
 • ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ފަސް ކުޅުންތެރިން
 • އެމެރިކޭގެ އެންބީއޭގެ ޔުޓާ ޖޭޒްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން: ރޫޑީ ގޮބަރޓްއާއި ޑޮނޮވަން މިޗެލް
 • ސައިކްލިސްޓުން ފަނެންޑޯ ގަވީރިއާ (ކޮލޮމްބިއާ) އާއި ޑިމިޓްރީ ސްޓަރަކޯވް (ރަޝިއާ)

މުނިފޫހި

 • އެމެރިކާގެ ފިލްމީ ތަރި ޓޮމް ހޭންކްސްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުނ ރީޓާ ވިލްސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގައި، ދެ މީހުންވެސް ވަނީ ކަރަންޓީނުގައެވެ.
 • އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ފިލްމީ ތަރި އިޑްރިސް އެލްބާ؛ އެލްބާ ބުނީ އޭނާ ކޮވޮޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރީ އޭނާ ދަތުރުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެނގުމުންކަމަށާއި އޭނާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރެގެން ނޫންކަމަށެވެ.
 • ތައިލެންޑްގެ ޓީވީ ތަރި މެތިއު ޑީން

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.