ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 01:24
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ޅޮހި އެއްވަރުވިއިރު، ފިނޭ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރުވެސް އެއްވަރުވެއްޖެ
 
ު ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ޅޮހި ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ު ފިނޭ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ނ.ޅޮހި އެއްވަރުވިއިރު، ހދ.ފިނޭ އަދި ނޮޅިވަރަންފަހު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ޅޮހި ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ކެނދިކުޅުދޫއިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް އެޓީމުން ދިޔައީ ޅޮހި ޓީމުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޅޮހީގެ މައްޗަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޅޮހިން މެޗުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްފައިވާއިރު، ކެނދިކުޅުދޫ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ޑިފެންސިވް ކުޅުމެކެވެ.

ޅޮހި ޓީމުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި އިބްރާހިމް އަފްސަލް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންވެ. މި ލަނޑަށްފަހު އެޓީމަށް ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރަންވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޅޮހި ޓީމުގެ އިބްރާހިމް އަފްސަލް އެވެ. އޭނާ ވަނީ މި މެޗުގައި ލަނޑެއްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ފިނޭ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ފިނޭއިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި މުހައްމަދު އާރިފް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށްވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ނޮޅިވަރަންފަރަށްވެސް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ނޮޅިވަރަންފަރުން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅެފައިވާއިރު، ފުލުފުލުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް އެޓީމަށް ވަނީ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މުހައްމަދު ރިޔާޒްގެ ލަނޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކަށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނޮޅިވަރަންފަރުން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް 69 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗގެ ލީޑު އަނބުރާ ހޯދާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ ޝާމް ޝަރީފް އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ހުސެއިން ނިޝާން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ދެވަނަ ފަހރަށް ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް