ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 00:17
އެވަޓަންގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ
އެވަޓަންގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ
ސްކައި ނިއުސް
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު
ލުކާކޫއަށް އަނެއްކާވެސް އެވަޓަން އިން އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅައިފި
 
އެވަޓަންގައި ލުކާކޫ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަަލަށް މަޑުކުރަން ޖެހޭ

އެވަޓަން އިން އެ ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރަމެލޫ ލުކާކޫއަށް އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ލުކާކޫ އަށް އެވަޓަން އިން ވަނީ އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އޭނާ އަށް ހަފްތާއަކު 250،000 ޕައުންޑު ލިބޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުމަށް ލުކާކޫ އާއެކޭ ބުނިކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 28 މެޗުގައި 21 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލުކާކޫ ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުންވެސް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ލުކާކޫ ބޭނުންވާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އެއްވެސް ކްލަބަކަށް ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

އެވަޓަންއާއެކު 2019 އާ ހަމައަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ލުކާކޫ އަށް ކުރިން ހުށަހެޅި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން 140،000 ޕައުންޑު ލިބޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލުކާކޫ ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ލުކާކޫ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް އޭނާ މި ސީޒަނަށްފަހު އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ޗެލްސީން 2014 ވަނަ އަހަރު އެވަޓަންއަށް ބަދަލުވި ލުކާކޫ ވަނީ ވެސްޓްބްރޮމް އަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. ޗެލްސީއާއެކު ދެ ސީޒަން ހޭދަކޮށްފައިވާ ލުކާކޫ ވަނީ އެ ޓީމަށް 15 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ މިވީތަނަށް އެވަޓަން އަށް ކުޅުނު 157 މެޗުގައި 83 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް