ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 04:17
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގައުމީ ޓީމް
ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބާކީކޮށް ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އެކުލަވާލައިފި
 
ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ

މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފަލަސްތީނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ރާއްޖޭގެ ސްކޮޑު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އެފްއޭއެމުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އާންމުކުރި ސްކޮޑުގައި ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާ އިރު، ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ބާކީ ކޮށްފަ އެވެ.

ޓީމުން ބާކީކުރި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އީގަލްސްގެ އުންމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ޣަނީ (ބޮބީ) އާއި އަހުމަދު ޒާދާއި މާޒިޔާގެ ޑިފެންޑަރު ގާސިމް ޝަމާމްގެ އިތުރުން ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ އަހުމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަދި ކްލަބު ވެލެންސިޔާގެ ބަދަލު ކީޕަރު ތޮލާލް ހަސަނެވެ.

މިފަހަރުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާލާއިރު، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް އަލަށް ގުޅުނު އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި އެޓީމަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެދިން އިބްރާހިމް މަހުދީ (ހަބޭސް އިއްބެ) އާއި މުހައްމަދު އައްޒާމް އަދި ކްލަބު ވެލެންސިޔާގެ ހިސާމް ސަލީމް ފަދަ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ.

ޖުމްލަ 29 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑަކާއެކު ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި ނަމަވެސް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ފަރިތަކުރުންތަކަށް ފަހު މިވަނީ ސްކޮޑު 24 ކުޅުންތެރިންނަށް މަދުކޮށް ޓީމު ލިސްޓު އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

މި މެޗުގައި ވާދަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ޓީމު މާލެ އައިސްފައިވާ އިރު އެޓީމު ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުން ވަނީ ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފަ އެވެ. އެ މެޗުން ފަލަސްތީން މޮޅުވީ 1-0 އިންނެވެ.
ފަލަސްތީނާ ރާއްޖެ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގަ އެވެ. މި މެޗު ނިމިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ޖުމްލަ 24 ގައުމު ވާދަކުރާއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ގުރޫޕަކުން އެންމެ މޮޅު ދެ ޓީމު 2019 ވަނަ އަހަރު އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ފަލަސްތީން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގަ އެވެ. ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާއެކު ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ ފަލަސްތީން އޮމާން އަދި ބޫޓާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް