ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ކުޅިވަރު - ޑެލޭ އަލީ

ޖޯކު ޖެހި ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން އަލީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

  • އަލީ ވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅުވައިގެން ޗައިނާ މީހެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް މަލާމާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ވީޑިއޯއެއް ހަދާފައި
  • އޭނާ ވަނީ ފަހުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިފައި

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ | 27 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:48 | 4,641

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެލޭ އަލީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅުވައިގެން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެލޭ އަލީ ކުރި ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލައިގައި އޭނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ނިންމައިފި އެވެ.

ސްނެޕްޗެޓަށް އަލީ އަޕްލޯޑްކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ވަނީ އެއަރޕޯޓުގައި މާސްކް އަޅައިގެން ހުރެ ކުރިމަތީ ހުރި ޗައިނާ މީހާ އެރުވުމަށްފަހު ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭގޮތުން މަލާމާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އެ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އޭނާއަށް އަމާޒުވުމުން އަލީ ވަނީ އެ ވީޑިއޯ ޑިލީޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ފަހުން ވަނީ އެކަމަށް މައާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

އަލީ މައާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް، އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން އެ މައްސަލަ ބެލިއިރު، އެކަމަށް އޭނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ވަކި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން އަލީއަށް ވަނީ އެފްއޭއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މުހުލަތެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މާޗު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަލީއަށް ވަނީ ވަގުތު ދީފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ކުޅުންތެރިންނަށް ހަދާފައިވާ މީޑިއާ އާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ގަވާއިދުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކާ އަލީ ޚިލާފުވެފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި އޭނާ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.