އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ -

ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ވިއުގައެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

  • ގައުމީ ސަލާމާތާއި ގައުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ މުހިންމު ޒިންމާ އަދާކުރާ އެއްބަޔަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން
  • މި ވިއުގައިގެ ސަބަބުން ރައްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެއްގޮތަސް އަދި ހުއްދައާއި ހިލާފަށް އުލޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެވޭނެ
  • މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ފޭޝަލް ރެކޮގްނިޝަންވެސް މި ހިދުމަތުގައި ތައާރަފު ކުރާނެ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ | 25 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:40 | 1,731

- އާކައިވް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.