އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ޔާމީން

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • މިނިސްޓަރ ވަނީ ޔާމީން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުން ފިލުއްވާފަ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ | 24 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 14:47 | 10,003

ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ރައީސް ޔާމީން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ, މަނީ ލޯންޑްރިންގްގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙުމަދު މުހައްމަދުފުޅު މާފުށި ޖަލަށް ހޯމަ ދުވަހު ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އާންމު ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިޒިއާރަތުގައި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުން ފިލުއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގައެވެ. ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށެވެ. އެއާއެކު އަނބުރާ ޖަލަށް ޔާމީން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވި އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ޔާމީން އޮންނެވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޓެސްޓުތަކެއް ހެއްދެވުމަށެވެ.

ޔާމީން އަލުން އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ހައިކޯޓުގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޙުކުމްގެ އިސްތިޢުނާފްގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

އިސްތިޢުނާފް މައްސަލަ ނިމެންދެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަން ކުރުމުގެ ޢަމުރަކަށްވެސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މީގެކުރިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެމައްސަލައިގައި ހައި ކޯޓުން ވަނީ އެފަދަ ޢަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.