އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ހިމަބިހި

ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިިވުމުގެ ގޮތުން 'މަވެސް ޖަހައިފިން' ވެކްސިން ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

  • މިހާތަނަށް 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ މީސްލްސް ރުބެއްލާ (އެމް.އާރު) ވެކްސިން ދެވިފައި
  • މީސްލްސްގެ ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ކަމުގައިވާތީވެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކެމްޕެއިން ފުރަތަމަ ކުރިއަށްމިގެންދެވެނީ މާލެ ސަރަހައްދުގަ
  • އަތޮޅު ތެރޭގައި މިކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ | 24 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 15:49 | 1,809

ވެކްސިން - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މީސަލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިިވުމުގެ ގޮތުން 'މަވެސް ޖަހައިފިން' ވެކްސިން ކެމްޕެއިން އެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ފަށައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި 2017 ގައި ކަނޑައެޅުނު ފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނުއަރީ އަދި ފެބްރުއަރީގައި ރާއްޖެއިންވަނީ ހިމަބިހިގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ 8 ދުވަހު ފުރަތަމަ ކޭސްފެނުމާގުޅިގެން އައުޓްބްރޭކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ އައުޓްބްރޭކް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި އެޗްޕީއޭއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ މީސްލްސް ރުބެއްލާ (އެމް.އާރު) ވެކްސިން ދެވިފައިކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީސްލްސް ހިމެނޭ ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަނުވެ ތިބި ކުޑަކުދިންނާއި، ބަލި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއާއި އެކުގައި އުޅޭމީހުންނާއި، އެފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ޞަރަޙައްދު ތަކުގެ މީހުންނާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު 'މަވެސް ޖަހައިފިން' ނަމުގައި ފަށާފައިވާ ވެކްސިން ކެމްޕެއިންއަކީ، ހިމަބިހީގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މިފަދަ އިތުރު ބަލިމަޑުކަމެއް ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށްގެންދާ ކެމްޕެއިނެކެވެ. މި ކެމްޕެއިންގައި 6 މަހާއި 18 މަހާ ދެމެދުގެ ތުއްތުކުދިންނަށް އެމް.އާރް ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ދޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި 18 މަހާއި 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީސްލްސް ވެކްސިން ގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށްވެސް މިކެމްޕެއިންގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 3 މަސް ދުވަހަށް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މިކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ވެންޒިން ދެނީ މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، ސްކޫލްތަކުގައި މީސްލްސްގެ 2 ޑޯޒްހަމަނުވާ ދަރިވަރުންނަށާއި 40 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދޭނެއެވެ. މާލެ ޞަރަޙައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ވެކްސިންދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބައެއް ބޮޑެތި އޮފީސްތަކުގައިވެސް 40 އަހަރުން ދަށުގެ 2ޑޯޒް ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މިފަހަރު ހިމަބިހީގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުނީ މާލެ ޞަރަހައްދުގައި ކަމަށްވާތީ، ކެމްޕެއިން ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ މާލެ ޞަރަޙައްދުގައި ކަމަށާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި މިކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.