ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ނޭހާ އާއި އަދިތްޔާގެ ކައިވެނީގެ ހަޤީގަތް އެނގޭތަ؟

  • އަދިތްޔަ ކައިވެނި ކުރަން އުޅެނީ އެނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ އާއި ކަމަށް ނޭހާ ވަނީ ބުނެފައި
  • މި ކައިވެނި މިއަހަރުތެރޭގައި ކުރާނެ ކަމަށް ނޭހާ ބުނި
  • ނޭހާ އާއި އަދިތްޔާގެ ކައިވެންޏަކީ ޕަބްލިސީ ސްޓަންޓެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ | 23 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:05 | 34,443

ނޭހާ ކައްކަރު އާއި އަދިތްޔަ ރޯއީ ކަޕޫރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް އަދިތްޔާ ނާރާޔަން އާއި ޝޯގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަމުންދާ ނޭހާ ކައްކަރު މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ގައި ކައިވެނިކުރަން އުޅުނު ވާހަކަތައް ފެންމަތިވުމަކީ، ޕަބްލިސިޓީ ސްޓަންޓެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ނޭހާ އާއި އަދިތްޔާގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށިފައިވަނީ އަދިތްޔާގެ ބައްޕަ އާއި މަންމަ އުދިތް ނާރާޔަން އާއި ދީޕާ ނާރާޔަން އިންޑިއަން އައިޑޮލް ޝޯގައި މި ޚަބަރު ދިނުމުންނެވެ. ނޭހާގެ ބެލެނިވެރިންވެސް ވަނީ މި ޝޯގައި އެދެމީހުންގެ ކައިވެންނަށް ރުހުން ދީފައެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން އެކަން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިންޑީއަން އައިޑޮލްގެ ޚާއްސަ "ވެޑިން" އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިންއެއް ކަމަށެވެ. އުދިތް ވެސް ފަހުން ވަނީ އެއީ ޕަބްލިސިޓީ ސްޓަންޓެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އުދިތް ބުނެފައިވަނީ އަދިތްޔާ އަކީ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަމަށާއި އޭނާގެ ކައިވެނީގެ އިންތިޒާރުގައި އާއިލާ ތިބި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އަދިތްޔާ އޭނާ އާއި ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އުދިތް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުދިތް ވަނީ ނޭހާ އަށް ތައުރީފްކޮށް ނޭހާ އޭނާގެ ދަނބިދަރިއަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ އުފާވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނޭހާ އާއި އަދިތްޔާގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކަކީ އަސްލެއް ނަމައޭ ހިތަށް އަރާކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ނޭހާ ބުނެފައިވަނީ އަދިތްޔާ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި ހިތްހެޔޮ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނޭހާގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ އަދިތްޔާ މިއަހަރު ތެރޭގައި އޭނާގެ ދުވަސްވީ ލޯބިވެރިޔާ އާއި ކައިވެނި ކުރާ ޚަބަރު ހިއްސާ ކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށް ނޭހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ދެމީހުންނަށް އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް ނޭހާ ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.