ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު

އެއިރެއްގައި ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމް: ޖާބިރު

  • އެއިރަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމުކަމަށް ޑީއާރުޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނާކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވޭ
  • ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޑީއާރުޕީން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާނެ ކަމަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބަޖެޓް ވެސް ދެއްވާނެ ކަމަށް
  • ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ވުރެ ގިނަ ގޮނޑި ޑީއާރުޕީން ނަގާނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:54 | 12,244

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު: ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ފަޒީން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)ގެ "ޒައީމް"ގެ މަގާމަކީ އަބަދުވެސް އޭރަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އަރުވާފައި އޮންނަ މަގާމެއް ކަމަށާއި, މިހާރު ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖާބިރު މިހެންވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޑީއާރުޕީއާ ގުޅިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވާނީ މިހާރު ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމަށް އޮޓަމެޓިކުން. އެއީ ޑީއާރުޕީ އޮންނަ ގޮތް އިނގޭތޯ. އޭރަކު ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަކު އެއީ ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމް

~ ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ޑީއާރުޕީ އުފެއްދުމުގައި އުޅުއްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ އޭރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން، ޑީއާރުޕީއަށް ވަރަށް ބިޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ޑީއާރުޕީ ހިންގަނީ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިދޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ޑީއާރުޕީން ޕްރައިމަރީ ނުބާއްވާނެ ކަމަށާއި ޑީއާރުޕީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓާއި ބަޖެޓް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް (ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ) ދޫކޮށްލާގޮތަކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީކީއެއް. އަނެއްކާ ޑީއާރުޕީ ވަރަށް ފައްކާ އިނގޭތޯ ޓިކެޓާ އަދި ބަޖެޓާ އެއްކޮށް މިދެނީ. އަނެއްކާ ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާކަށް ނުޖެހޭނެ، އެހެން ޕްރައިމަރީތަކުން ފެއިލްވަ މީހުންނަށް ވެސް މަރުހަބާ ކިޔާގޮތަށް މިތިބީ. ޕްރައިމަރީއަކީ އަޅުގަނޑު މާގަބޫލުކުރާއެއްޗެއް ނޫން. ޕްރައިމަރީއަކީ މިނެކިރުމުގައި ވައްކަންކުރުން ކަހަލަ ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެކަހަލަކަމެއް ކުރާހިތެއް ނުވޭއިނގޭތޯ

~ ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ގިނަ ގޮނޑި ޑީއާރުޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.