އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު

ނިއުރޭޑިއަންޓް އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ސަޕޯޓަރުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

  • މިދިޔަ އަހަރު ނިއުރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި
  • މިއަހަރު އޮންނަ އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ކ. މާލެ | 11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:43 | 6,661

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ނިއުރޭޑިއަންޓް ޓީމު - އެފްއޭއެމް

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކްލަބުތަކުން ވަނީ ދަމަހައްޓާފައެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓުން ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހުނުއިރު، އެފްއޭއެމްގައި ހުރި ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ފައިސާއިން ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ މިހާރު މުސާރަ ދީފައެވެ. އެކަމަކު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޑިފެންޑަރު ހާރޫން އަމީރީ އަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަދި އުސޫލުން ބޭރުން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވާތީ 703،707 (ހަތްލައްކަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ) ދޭން ފީފާއިން ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ކުރީގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް އަށް 511،342 (ފަސްލައްކަ އެގާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްދެ ރުފިޔާ) ދޭންވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން މިދިޔަ އަހަރު ކްލަބުތަކުން ދެމެހެއްޓިއިރު، މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު އޮންނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެއާއެކު ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ހާއްސަ ޖާޒީއެއް ވިއްކުމަށް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ޖާޒީއެއް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 500 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒިޔާދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ އެކު، ސައްޔިދު އަލީ އެކްޓިން ޗެއާމަނަކަށް ހަމަޖައްސައި ބޯޑް މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީންވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ދަރަނިތައް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.