ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ގޯލްޑް 100

'ގޯލްޑް 100 ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް' ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް މި ފަހަރު ވެސް ބީއެމްއެލް

  • މިއީ މިއެވޯޑް ދިނުމުގައި ބޭންކުން ޖެހިޖެހިގެން ބައިވެރިވާ 04 ވަނަ ފަހަރު
  • އެވޯޑު ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 25 ގައި
  • ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބީއެމްއެލުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ

ކ. މާލެ | 10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 09:22 | 2,465

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ބީއެމްއެލް

ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ފާހަގަކޮށް ދެވޭ "ގޯލްޑް 100" ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާރޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އާއި މާލީ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ "ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް" އާ އެކު މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި ބޭންކުން ޖެހިޖެހިގެން ބައިވެރިވާ ތިންވަނަ އަހަރެވެ.

ގޯލްޑް 100ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް ބީއެމްއެލް ހަމަޖެއްސުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް ކުލްދީޕް ޕަލިވާލްއެވެ. އޯރކާ މީޑިއާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޑރ. ހުސައިން ސަނީ އުމަރެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް ކުލްދީޕް ޕަލިވާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދެވޭ ގޯލްޑް 100 އެވޯޑް ދިނުމުގައި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް އާ އެކު މިއަހަރުވެސް ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ގާއިމްކުރެވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަމަށެވެ.

ގޯލްޑް 100 އަދި ގޯލްޑް 100 ގާލާއަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހިންގުންތެރި ލީޑަރުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެކުލަވާލާ ލިސްޓެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑް 100 ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތައް އިއުލާންކުރާނި، އަންނަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ހަފުލާއެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.