އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސުޝާންތާއި ކްރިތީ ބްރޭކަޕްވީތަ؟

  • ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ގުޅުން ހީނަރުވުމުން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:42 3,950

ސުޝާންތް ސިންގް އާއި ކްރިތީ ސެނޯން - ގޫގުލް

ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތް އާއި ކްރިތީ ސެނޯން އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށް ފަހު އެ ދެތަރިންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެތަރިންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ވަނީ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތައް އުފެދި ދެމީހުންގެ ގުޅުން ހީނަރުވުމުން ކަމަށެވެ.

 

ސުޝާންތްގެ މޫޑް ސްވިންގް ވުމާއި ރުޅިގަދަ މައްސަލަ ކްރިތީއަށް ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ ވުމުން ދެމީހުނަށް ވެސް މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދުރުވުން ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ދެމީހުންގެ ގުޅުން ސިއްރު ކޮށްގެން އުޅެފައި ވަނީ ވެސް އެ ދެމީހުނަށް ވެސް އެގުޅުމަށް އިތުބާރު ނެތުމުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ދެތަރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައި ވަނީ އެދެ މީހުންގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް " ރާބްތާ" ގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

ދިނޭޝް ވިޖަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް