އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެމްއެންޑީއެފް

ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާ މަސްބޯޓު ހުޅުމާލެ ގެނެސްފި

  • ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު
  • މަސްބޯޓު ވަނީ ހެނދުނު ހުޅުމާލެ ގެނެސްފައި
  • ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:00 ގައި

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 08:42 | 2,983

އެޔާދާކަމަށް ރިޕޯޓުކުރި މަސްބޯޓު - އެމްއެންޑީއެފް

އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާގެ މަސްބޯޓަކަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހުޅުމާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

މި ބޯޓު މާލޭގެ އިރުން 199 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން އޮޔާދާކަމުގެ މައުލޫމާތު، އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:00 ގައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ، ލަންކާގެ 6 މަސްވެރިންނާއިއެކު ހާލުގައި ޖެހުނު މަސްބޯޓު ކޯސްގާޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:10 ހާއިރު ހުޅުމާލެ ގެނެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުސީސީން ބޯޓު މޮނިޓަރ ކުުރަމުން ދިޔައިރު އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.