އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ކަރެކްޝަންސް

ސީޕީ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު މާލެ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިފި

  • ސީޕީގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައި އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވޭ
  • އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު އައްޔަނުކުރީ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ މުނާޒް އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ | 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 18:04 | 3,286

އޮފިސަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ކަރެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު މާލެ ޖަލަށް ޒިޔާރާތް ކުރައްވައި ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

ސީޕީގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައި އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު ޢައްޔަނުކުރޭއްވީ، ކުރިން އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ މުނާޒް އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުނާޒު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މުނާޒް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ޖަލުގައި ހިނގައި ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މުނާޒަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ޢާމާޒުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ވަޢުދާއެކު އައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މުނާޒް ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މުނާޒާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައެވެ.

ޖަލުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ކަރެކްޝަންސްގެ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރައްވާ ތަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ސީޕީ އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.