ހޯމަ 24 ޖޫން 2019
08 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 20
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ" ގެ ބަތަލާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • ޑޮމިނިކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ ހަ އަހަރު ވެފަ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:24 1,787

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ" ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތްކޯޓް - ރޮއިޓަރސް

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް ޑާރކާ"ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތްކޯޓް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރިއު ޑޮމިނިކް އާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ އެވެ.

 

އީނިއުސްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއަން އެކްޓްރެސް ބެލާގެ އެންމަގޭޖްމަންޓް ރިންގް ފެނިފައިވަނީ ސިޑްނީ އެއަރޕޯޓުން ނިކުތްއިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯގައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ލިލީ ކޮލިންގެ އުފަންދުވަހު އިންސްޓަގްރާމްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައިވެސް އެންގޭޖްމަންޓް ރިންގް ދައްކާލާފައި ވެއެވެ.

 

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ބެލާ އާއި ޑޮމިނިކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ ހަ އަހަރު ވެފައެވެ.

 

ސާޅީސް ނުވަ އަހަރުގެ ޑޮމިނިކް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބަތަލާ ރޮބިން ޓަނީއާ އެންގޭޖް ވެފައެވެ.  އަދި 2010  ވަނަ އަހަރު މި އެންގޭޖްނަމްޓް ރޫލާލުމަށްފަހު އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބެލާއާއި ޑޮމިނިކް ވަނީ ޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައެވެ.

 

ބިރުވެރި ފިލްމް "އެކޮލައިޓްސް" އިން 2008 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްވި ބެލާ ވަނީ ޑޮމިނިކް ގެ ކުރިން މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ބްރެޑްޕިޓާއި އެކުވެސް ޑޭޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް