ހޮނިހިރު 22 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 9
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 28
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3 ޑީ: އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު 10 ކްރޯޑް ލިބިއްޖެ!

  • ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.26 ކްރޯޑް ރުޕީސް
  • ފިލްމްގައި ވަރުން ނިސްބަތްވަނީ އިންޑިއާގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށް
  • ޝްރައްދާ ނިސްބަތްވަނީ ޕާކިސްތާން ގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 17:09 2,529

ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި ވަރުން ދަވަން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމ "ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3 ޑީ" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.26 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

ރީމޯ ޑި ސޫޒާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގައި ޑާންސް ރިއަލިޓީ ޝޯވ ތަކުން ފެނިގެންދާ ގިނަ ނެށުންތަރިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

"ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3ޑީ" ވަނީ އިންޑިއާގެ 3700 ސްކްރީނުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 710 ސްކްރީނުގައި ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

ފިލްމު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ލަންޑަންގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ދެ ޑާންސް ގްރޫޕުގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ ވާދަވެރި ކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

މި ފިލްމުގައި ވަރުން ނިޞްބަތްވަނީ އިންޑިއާގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށެވެ. ޝްރައްދާ ނިޞްބަތްވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށެވެ.

މި ފިލްމުގައި ކޮރިއޮގްރާފަރު ޕްރަބޫ ދޭވާގެ ސަޅި ނެށުންތަކެއް ފެނިގެންދާ ލަވަ "މުގާބަލާ"ގެ ރީމޭކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. "މުގާބަލާ" އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ނުކުތް ފިލްމު "ކަދުލާން" ގެ ލަވައެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފިލްމުގައި ނޯރާ ފަތޭހީގެ ވެސް މުހިންމު ރޯލަކުން ފެނިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް