ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3 ޑީ: އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު 10 ކްރޯޑް ލިބިއްޖެ!

  • ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.26 ކްރޯޑް ރުޕީސް
  • ފިލްމްގައި ވަރުން ނިސްބަތްވަނީ އިންޑިއާގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށް
  • ޝްރައްދާ ނިސްބަތްވަނީ ޕާކިސްތާން ގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށް

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 17:09 | 3,288

ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި ވަރުން ދަވަން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމ "ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3 ޑީ" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.26 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

ރީމޯ ޑި ސޫޒާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގައި ޑާންސް ރިއަލިޓީ ޝޯވ ތަކުން ފެނިގެންދާ ގިނަ ނެށުންތަރިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

"ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3ޑީ" ވަނީ އިންޑިއާގެ 3700 ސްކްރީނުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 710 ސްކްރީނުގައި ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

ފިލްމު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ލަންޑަންގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ދެ ޑާންސް ގްރޫޕުގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ ވާދަވެރި ކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

މި ފިލްމުގައި ވަރުން ނިޞްބަތްވަނީ އިންޑިއާގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށެވެ. ޝްރައްދާ ނިޞްބަތްވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޑާންސް ގްރޫޕަކަށެވެ.

މި ފިލްމުގައި ކޮރިއޮގްރާފަރު ޕްރަބޫ ދޭވާގެ ސަޅި ނެށުންތަކެއް ފެނިގެންދާ ލަވަ "މުގާބަލާ"ގެ ރީމޭކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. "މުގާބަލާ" އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ނުކުތް ފިލްމު "ކަދުލާން" ގެ ލަވައެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފިލްމުގައި ނޯރާ ފަތޭހީގެ ވެސް މުހިންމު ރޯލަކުން ފެނިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.