އަންގާރަ 18 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 5
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 24
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ފަރާތަކީ އެ ސިޓީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ އިތުރު ޕޮއިންޓު ލިބޭގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލުގެންނަނީ

  • އެ އުސޫލުން ބަދަލުކޮށްގެން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ފެށުމުން މަޝްރޫއުތަކުގެ ފައިސާ، އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 09:00 4,286

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ފަރާތަކީ އެ ސިޓީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ އިތުރު ޕޮއިންޓު ލިބޭގޮތަށް ޓެންޑަރިން އުސޫލަށް ބަދަލުގެންނާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފޭދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގައި އެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް މަޝްރޫއުތަކުގެ ޚުލާސާ އެކުލަވާލާއިރު ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަކީ އަދި ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކަކީވެސް ސިޓީގެ ފަރާތްތަކަށްވާގޮތަށް ޓެންޑަރގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަޝްރޫއުތަކަކީ އެ ކަންކަން، އެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަކީ، މި ސިޓީގެ ކުންފުނިތަކަށްވުމަށް، އަދި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް މި ސިޓީގެ ސަޕްލައިޔަރުންކަމަށް ހެދުމަށް ޓެންޑަރ ގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ. އެއީ ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި، ކޮންޓްރެކްޓެއް ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓު ދިނުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ވަނީވިއްޔާ އިތުރަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނެ. އެ ސަޕްލަޔަރަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ސަޕްލަޔަރަކަށް ވަނީވިއްޔާ އިތުރަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނެ.

އެ އުސޫލުން ބަދަލުކޮށްގެން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ފެށުމުން މަޝްރޫއުތަކުގެ ފައިސާ، އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ފައިސާ ހިފެހެއްޓޭނީ އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކުންފުނިތަކަށް އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި މާލީ ފެންވަރު ހުންނާނެގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެހުމުންކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޭދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެ ބައްދަލުވުމަށް އައި މެމްބަރުންގެ ސުވާކުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް