ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ފޯމް ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލަނީ ފެބްރުއަރީ ހަތަރެއް ގައި

  • ޕާޓީތަކުން ދަނީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން
  • ފޯމް ހުށައެޅުމަށް 14 ދުވަސް ލިބޭނެ
  • 900 އަށްވުރެ ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބުކުރާނެ

ކ. މާލެ | 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:05 | 2,188

އީސީގެ މެމްބަރުން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ ހަތަރެއްގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އީސީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ، ފޯމް ހުށައެޅުމަށް އަންނަ މަހުގެ ހަތަރެއްގައި ހުޅުވާލާއިރު ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް، ފޯމް ހުށައެޅުމަށް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އީސީން ބުނީ، ފޯމް ހުށައަޅާތާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކެނޑިޑޭސީ ގަބޫލުކުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގާނެ ކަމަށެވެ. އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ކެނޑިޑޭސީ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި އެކު ދެން އޮންނާނީ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށް ގުރުއަތުލުން ކަމަށެވެ.

ފޯމް ހުށައަޅަން ހުޅުވާ ދުވަސް އީސީން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދަނީ އެ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީތައް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީން އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ބާއްވާއިރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތެއްގައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި 900 އަށްވުރެ ގިނަ ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 929 މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން 3000 މީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ރަށެއްނަމަ ހަތް ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ ގޮތަށް ފާސްކުރި އިސްލާހާއި، ފަސް ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި ދެ އަންހެން ކައުންސިލް މެންބަރުން ހިމެނުމަށާއި، ހަތް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލުތަކުގައި ތިން އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.