ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ގާސިމް އިބްރާހީމް

ކޯލިޝަން ހަދަން ޖެހި ސަލާން ހަނދުމަފުޅުނެތުނީތޯ ވިދާޅުވެ، ގާސިމްގެ ހުއްޓުމެއް ނެތް ސުވާލުތަކެއް ނަޝީދަށް

  • އެމްޑީޕީ ވާހަކަ ދައްކަން ވީމާ އަނގަ ހުޅެވޭ، އެހެން ބަޔަކަށް ނުވޭ: ގާސިމް
  • ''އޮއްވަޅުގޮނޑި'' އެއްހެން ބަހަން ދެއްވާފައި ހުރި މަގާމެއްތޯ؟: ގާސިމްގެ ސުވާލު
  • ގާސިމް ރައްދު ދެއްވީ، ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހައްގު މިންވަރުގެ ވާހަކަތަކަށް

ކ. މާލެ | 22 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 00:55 | 14,610

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މި ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ހަނދަންވެގެން އެމްޑީޕީން ޖެހި ސަލާމާއި ކުރީ އާދޭސްތައް ހަނދާން ނެތުނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން އެމްޑީޕީން ތިލަދުން މައްޗަށް ކުރި ދަތުރުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ހައްގު މިންވަރު ނުލިބިގެން އުޅެނީ ކޯލިޝަނާއި ހެދިގެން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކޯލިޝަން ރޫލާޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކުންނެވެ. ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އެމްޑީޕީ،ޖޭޕީ، އަދާލަތުގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫންގެ އެމްއާރްއެމްއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު މ. ކުނޫޒް ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ވަނީ، ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުފުލުގައި ސުވާލުތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ކޯލިޝަން ލިބުނު ގޮތް، ރައީސް ނަޝީދު ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީތޯ ކަމަށް ސުވާލު އުފައްދެއްވިއެވެ. އަދި ނަޝީދުގެ މަގާމަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ''އޮއްވަޅު ގޮނޑިއެއްހެން'' ބަހާލަން ދެއްވާފައިހުރި މަގާމެއް ކަމަށް ހީފުޅުކުރައްވަނީ ކަމަށް ހީކޮށް ސުވާލު އުފައްދަމުން، ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ނަޝީދު ހުންނަވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނައިރު އިންސާފު ކޮބައިތޯ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިތުރު ސުވާލުތަކެއް އުފައްދަވާފައެވެ.

ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވުޖޫދު؟ ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ އިން؟ ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ މިން؟ އެއްވެސް ނެތް މިއެއްވެސް ނެތް. އެތާކު ނުޖެހޭ މިތާކު ނުޖެހޭ؟ ހައްބަ މުކައްބަ ނެތީމާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟

~ ގާސިމް އިބްރާހީމް ~ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ~

މަޖިލީހުގެ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަކީ އޭނާ ފަދައިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީވެސް، އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފުއްދުންތެރިކަމުން އުޅެވޭނެ ތަނަވަސް ބަޔަކަށްވުން ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީ އަށް ފާޑުކިޔަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީން ޑިމޮކްރަސީ އަށް ވާހަކަ ދައްކަން ވީމާ އެ ވާހަކަތައް ދެއްކޭ ކަމަށާއި، އެހެން ބަޔަކަށް ވާހަކަދައްކަން ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

ގާސީމް ރައީސް ނަޝީދު އަށް ރައްދު ދެއްވާފައިވާއިރު، މަޖިލީސް އިންތިހާބާ ހިސާބުން ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ދަނީ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތައް ރައްދުކުރައްމުންނެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ގާސިމް އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކޯލިޝަން ރޫޅާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.