އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - މީސްލްސް

ތުއްތު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް މީސްލްސްގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ދިނުމަށް ޚާއްސަ އިންތިޒާމުތަކެއް

  • މާފަންނު ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި މާލޭގެ ދަމަނަވެށި، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ވެކްސިން ދެމުންދާނެ
  • އިތުރު ޑޯޒެއް މިދެނީ ހިމަބިހި ޖެހިއްޖެނަމަ އެކުދިންނަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވާތީ
  • މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ހިމަބިއްސައް ފޮޒިޓިވްވެފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 06:59 | 2,474

ހިމަބިހި ރާއްޖެއިން ނައްތާލާފައިވަނިކޮށް ވަނީ ފެނިފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީން ކުރުމާއި ތުއްތު ކުދިންނަށް އެމްއާރުގެ އިތުރު ވެކްސިން ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ޚިދުމަތްތަކެއް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 މަސް ފުރި 18 މަސް ނުފެރޭ ތުއްތު ކުދިން އެއީ އެންމެ ފަހުން މީސްލްސް ވެކްސިން ނުވަތަ އެމް.އެމް.އާރް ޖެހުމަށް ފަހު 4 ހަފުތާވެފައިވާ ކުދިންނަށް އިތުރު ވެކްސިން ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތުއްތު ކުދިންނަށް ޢަމާޒުކޮށް މީސްލްސްގެ އިތުރު ޑޯޒެއް މިދެނީ ހިމަބިހި ޖެހިއްޖެނަމަ އެކުދިންނަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވާ ކަމަށްޓަކައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

މިވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާފަންނު ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި މާލޭގެ ދަމަނަވެށި، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުންކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ. ހެނދުނު 9 ން ހަވީރު 5 ށް ވެކްސިން މިތަންތަނުން ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފެނުމާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މިބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީން ކުރުމާއި މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ނައްތާލިކަން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނިކޮށް ރާއްޖެ އިން އަލުން ހިމަބިހި ފެނުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ، މީސްލްސް ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކޮށް ތިބި ކުދިންނާއި މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނީ 13 ޖޫން 2017 ގައެވެ. ނަމަވެސް މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފެނިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ހިމަބިއްސައް ފޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.