ބުދަ 19 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 6
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 25
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފި

  • ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ބުދަ ދުވަހުގެ 2:00 ގެ ކުރިން
  • ޕްރިއަމަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ސައްހަ 1364 ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ 31 ޖެނުއަރީގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 17:54 3,488

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ޕްރައިމަރީގެ ފައިނަލް ވޯޓާރަސް ލިސްޓް ހޯމަ ދުވަހު އެޕާޓީން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެ ދުވަހުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 22 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އެވެ. ޝަކުވާ ފޯމް ސެކްރެޓޭރިއަޓް 2 ފަންގިފިލާއިން އަދި [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރުމުންވެސް ބަލައިގަނެވޭއެވެ.

ޕްރިއަމަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ސައްހަ 1364 ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެޕާޓީން ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މިމަހު ބާއްވާއިރު އެމްޑީޕީން މިހާރުވެސް ވަނީ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފަށާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް