ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020

އަންނަ ހަފްތާގައި ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯ އުފައްދާނެ، މިމަހުގެ 20 ގައި ވޯޓާސް ލިސްޓް އާންމުކުރާނެ: އިލެކްޝަންސް

  • ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮންނަނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރެއްގައި
  • ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ވަނީ ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައި
  • މީގެކުރިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ތިން ފަހަރެއްގައި ބާއްވާފައިވޭ، އެކަމަކު މިފަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:10 | 1,856

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގައުމީ ކޮންޕްލެއިންސް ބިއުރޯ އަންނަ ހަފްތާގައި އެކުލަވާލައި، މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓާސް ލިސްޓް އާންމުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުމުގައި ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަނު މިވަގުތު އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އިންތިހާބުތަކަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤައުމީ ކޮންޕްލެއިންސް ބިއުރޯ އަންނަ ހަފްތާގައި އެކުލެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓާސް ލިސްޓު އާންމުކޮށް އެލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު ބާއްވަން ތައްޔާރުވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަކީ މީގެކުރިން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ތިން އިންތިހާބާ ހިލާފަށް މުޅިން ތަފާތުކޮށް ބޭއްވޭ އިންތިހާބެކެވެ. ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، އަދި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާރުވެރިކަން ލިބޭގޮތަށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ އިންތިހާބެވެ.

މީގެއިތުރުން، ސިޓީ މޭޔަރާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމު، ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިހާބު ކުރެވޭއިރު، ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި ވެސް އެކައުންސިލެއްގެ 33 ޕަސެންޓް ވަނީ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފަ އެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބަކީ ވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއެކު ބޭއްވޭ ވަކި އިންތިހާބެކެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ، ސިޓީއެއްނަމަ އެ ސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނަމަ މުޅި އަތޮޅު، ރަށު ކައުންސިލްނަމަ އެ ރަށު ކައުންސިލަކަށް ވާދަކުރާ ހުރިހާ މަގާމުތަކަކަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތައް އެއް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ހިމަނައިގެން ބޮޑު އެއް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބަށް ވަކި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅެއް ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.