އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދުލެއް ނުދޭނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

  • އެފަދަ މައްސަލަތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ސެކްޝަން އިން ބަލަމުންދާނެ
  • އަބަދުވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް ހުށަހަޅަމުން
  • އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކުޑައިމީސްކޮށް ބަސްބުނުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދިވެއްސަކަށް ނުދޭނަން

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 12:37 8,252

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަހުމަދު ޒާހިރު - ރައީސް އޮފީސް

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކުޑައިމީސްކޮށް ބަސްބުނުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދިވެއްސަކަށް ނުދޭނެކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީން ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންގެންދާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފާއިތުވެގެންދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަރާތްތައް ދިފާއުކޮށް އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ވަނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ މައްސަލަތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ސެކްޝަނުން ބަލަމުންދާނެކަމަށާއި ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަ ދައްކައި މުޖްތަމައުގެ އަމަންއަމާންކަން ނަގައި ނަފްރަތު އުފެދޭނެފަދަ ވާހަކަ ދައްކަ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާނެކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއްކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރ ވަނީ މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކުޑައިމީސްކޮށް ބަސްބުނުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދިވެއްސަކަށް ނުދޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބަދުވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް ހުށަހަޅަމުން ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން ދީނީ ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދޭގޮތަށް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވި މައްސަލަވެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދީނާއި ހިލާފް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެންމެ ފަހުން ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ ކޭސްގައި ހިމެނޭ އަންހެން ކުއްޖާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރެވި، ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައެވެ. އޭނާ ހާޒިރުކުރީ ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް