އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މުހައްމަދު ނަޝީދު

ހައްގު މިންވަރު ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ ކޯލިޝަނާ ހެދި: ނަޝީދު

  • ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވީ ހއ. އިހަވަންދޫގައި
  • އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ނުލިބޭތަން އެބަ ފެނޭ: ނަޝީދު
  • މަޖިލިސް އިންތިހާބުން ފެނިގެން ދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަރު: ނަޝީދު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 10:39 16,395

ރައީސް ނަޝީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ހައްގު މިންވަރު އަދި ލިބެންވާ ބައި ނުލިބިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ތިލަދުން މައްޗަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އޮވެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ލިބިގެން ނުލިބިގެން އުޅެނީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަޒަރުގައި ކޯލިޝަންއާ ހެދިގެން ކަމަށެވެ.

މި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށްވެސް އަދި ޕާޓީގެ މަސައްކަތުގައި މިއޮތްހާ ޒަމާނު އުޅުނު މީހުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު، އެ މީހުންގެ ބައި ނުލިނި މިދަނީ އެބައި އެހެން ތަންތަނަށް އަޅަން ޖެހޭ މިންވަރުން

~ މުހައްމަދު ނަޝީދު~ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

މި ސަރުކާރު އުފެދުނީ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީ ހޮވަން ބޭނުންވިވަރު ބޭނުންވި ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބި ދިޔަ ގޮނޑިތަކަކަކީވެސް ނުލިބިވަނީ ކުޑަ ކުޑަ މިންވަރެއްގެ ވޯޓުގެ ތަފާތުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ނަމަވެސް، ކޯލިޝަން ރޫޅާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން، ދެން ހިމެނެނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެމްއާރްއެމް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް