ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ރީފްސައިޑް

އައިވާ ޓީވީ ލޯންޗުކޮށް ރީފްސައިޑުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ހެޔޮއަގެއްގައި އައިވާ ޓީވީ ލިބިގެންދާނެ
  • ޓީވީ ގަތުމުން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ލިބޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:35 2,779

އައިވާ ޓީވީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އައިވާ ޓީވީ ލޯންޗުކޮށް ރީފްސައިޑުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ރީފްސައިޑުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން ކަމަށާއި, ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ އައިވާ ޓީވީ ހެޔޮއަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރީފްސައިޑުގެ މާރކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް މުޙައްމަދު އަހުސަން ވިދާޅުވީ، ހެޔޮއަގެއްގައި މިހާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީވީތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ އައު އަހަރުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، ޓީވީ ގަތުމުން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރީފްސައިޑްގެ މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު އަހުސަން

އައިވާ ޓީވީ އަކީފެންވަރަށް ބަލާއިރު، އިތުރު ތަޢާރަފެއް ބޭނުން ނުވާ ކޮލެޓީ ޓީވީއެއް. ޕިކްޗަރ ކޮލެޓީ ވަރަށް ކްލިއަރ ވާނެ. އައްޔަށް އަދި ކޮންޓްރާސްޓަށް ބެލިޔަސް މިކްސްޕެކްސް ވެގެނެއް ނުދާނެ. ޢާންމުކޮށް މި ހުންނަ ލޯ އެންޑް ޓީވީތަކާއި އަޅާބަލާއިރު. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އޯކިޑު މަގުގައި މި އިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އައުޓްލެޓަށް ދުރުވެ އެ ތަފާތު ތަޖުރިބާ ކުރުމުން އެހެން ޓީވީތަކާއި އައިވާ ޓީވީ ހުރި ތަފާތު ފެނިގެންދާނެ.

~ ރީފްސައިޑްގެ މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު އަހުސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރީފްސައިޑުން ވަނީ އައިވާ ޓީވީގެ ހަތަރު ސައިޒެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އެއީ 50 އިންޗި، 55 އިންޗި، 65 އިންޗީގެ އިތުރުން 75 އިންޗީގެ ޓީވީތަކެވެ. ރީފްސައިޑުން ބުނީ މި ސައިޒުތައް ގެނައީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ކަމުދަނީ 50 އިންޗިއަށް ވުރެން މަތީގެ ޓީވީތައް ކަމަށެވެ.

އައިވާ ޓީވި ތަޢާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގެ ތެރެއިން ރީފްސައިޑުން ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައި ގުރުނެގުމެއް ބާއްވާ، ގުރުއަތުން ހޮވުނު އެއް ފަރާތަށް އައިވާ ޓީވީއެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގުރުއަތުން ހޮވިފައިވަނީ ވަގުތުގެ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވުނު ވަގުތު ނޫސްވެރިޔާ

ރީފްސައިޑުން ވިއްކާ އުފެންދުންތަކަކީ ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު އުފެއްދުން ތަކެވެ. ރީފް ސައިޑުން އެކި މުނާސަބާތުތަކާއި ގުޅުވައިގެން މިކަހަލަ ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަންތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ހިންގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް