ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު

ކޮމާޝަލް ހާބަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

  • ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދޭ
  • މިމަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން ސޭފްޓީ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނޫނީ ނުވަދެވޭނެ
  • ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޒޯންއަށް ވަނުމަށް ހާޑްހެޓް،ސޭފްޓީ ބޫޓް، ހައިވިޒިބިލިޓީ ވެސްޓް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 10 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:13 2,386

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މާލޭ ކޮމަރޝަލް ހާބަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އަޅައިފިއެވެ.

އެމްޕީއެލުން ބުނީ މާލޭ ކޮމަރޝަލް ހާބަރާއި ހުޅުމާލޭ ޓާމިނަލްގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ބަނދަރުތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ކުރަމުންއަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 15 ޖެނުއަރީ 2020 އިން ފެށިގެން ސޭފްޓީ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނޫނީ ނުވަދެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލުން ބުނީ ހާޑްހެޓް އަދި ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޒޯންއަށް ވަނުމަށް ހާޑްހެޓް، ސޭފްޓީ ބޫޓް، ހައި-ވިޒިބިލިޓީ ވެސްޓް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯކްވޭ ޒޯންއަށް ވަދެވޭނީ އޮފިޝަލް ނުވަތަ ކެޝުއަލް ޝޫޒްގައި ކަމަށް އެމްޕީއެލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މާލޭ ކޮމަރޝަލް ހާބަރުގައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފޯކް ލިފްޓެއްގެ ދަށުވެ މަޖޫރީއެއްގެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ކޮންޓެއިނަރަކުން މީހެއްގެ ފައިގައި ޖެހިގެން އެ މީހާގެ ފައިވެސް ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް