ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ލުއި ޚަބަރު - ޖަނާޒާ ޑިސްކައުންޓް

އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ނުދުއްވަން އެއްބަސްވާ ޖަޕާނުގެ މުސްކުޅިންނަށް އެމީހުންގެ ޖަނާޒާއިން 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

  • ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުމުރުން 75 އަހަރުން މަތީގެ 4.8 މިލިއަން މީހުން ޖަޕާނުގައި އުޅޭ

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:37 2,593

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދުއްވާއެއްޗެހި އަމިއްލައަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތައް ކުރިމަތިވުމުގެ މައްސަލަ ޖަޕާނުގައި ބޮޑު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަޕާނުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް ދުއްވުން ހުއްޓާލަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، ލައިސަންސް ގެނެސް ހަވާލު ކޮށްފިނަމަ،  އެމީހަކު މަރުވުމުން ބާއްވާ ޖަނާޒާއަށް ހިނގާ ޚަރަދުން 15 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓު ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް އައިޗީ ޕްރިފެކްޗަރގައި ފަށައިފި ކަމަށް ކިޔޯޑޯ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ޖަޕާނުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އިންޖީނު އެޅި އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތަކާއި، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައި ވުމާއެކު، އެއްޗެހި ދުއްވުމުން ދުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މި ޚަބަރުގައިވެއެވެ.

އުމުރު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގިޔަރާ ބުރެކި އޮޅި ހަނދާން ނެތިގެން ބުރެކި ޖައްސައްޖެހޭ ތަންތާގައި ގިޔަރަށް ލެވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

މި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުގެ ބޭނުން ހިފަން އެދޭނަމަ، ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަކީ، ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ފުލުސް އޮފީހަކާ ހަވާލުކޮށް، ހަވާލު ކުރި ލިޔުން ގެނެސް ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރާ ތަނަކާ ހަވާލު ކުރަނީއެވެ. މި ޚަބަރުގައި ބުނާ ގޮތުން ލައިސަންސް ހަވާލު ކުރުމުން އޭނާއަށް ޖަނާޒާގެ 15 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓު އާއިލާގެ އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް ވުރެ ކުރިން މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށްވެސް އެ ޑިސްކައުންޓް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ޖަޕަނީސް ޓައިމްސް ބުނާ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުމުރުން 75 އަހަރުން މަތީގެ 4.8 މިލިއަން މީހުން ޖަޕާނުގައި އުޅެއެވެ.

ދުވަސްވީ މީހުންގެ ލައިސަންސް ރައްދު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ލައިސަންސް ހަވާލު ކުރުމުން ހެޔޮ އަގުގައި ނޫޑްލްސް ލިބޭ ސްކީމެއްވެސް މީގެ ކުރިން ޖަޕާނުގައި ވަނީ ތައާރުފް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް