އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - އެމްއެމްއޭ

ސީއެމްޑީއަށް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެެ ލައިސަންސް ދީފި

  • ލައިސަންސް ދީފައިވަނީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ފަށާ ގޮތަށް
  • ސީއެމްޑީއަކީ ޖޭއެމްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން %99 ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް
  • ޖޭއެމްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ %80 ހިއްސާދާރަކީ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏެއް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 9 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 09:17 3,164

ސީއެމްޑީއަށް ލައިސެންސް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އެމްއެމްއޭ

ސީއެމްޑީ ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެެ ލައިސަންސް ދީފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން އެ ކުންފުންޏަށް ރާއްޖޭގައި ފައިނޭންސް ލީސިންގް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށެެވެ. ލައިސަންސް ދީފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާ ގޮތަށެވެ.

ސީއެމްޑީ ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ ޕީއެލްސީގެ ހިދުމަތްތައް ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 8 ޖުލައި 2020 އެވެ.

މި ކުންފުނިން ވިޔަފާރި ފެށުމުން، ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކަމާއެކު ފުޅާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި ވާދަވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ސީއެމްޑީ ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ ރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ޖޭއެމްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ %99 ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ. ޖޭއެމްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ %80 ހިއްސާދާރަކީ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް