ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އަލީ ސީޒަން

''ލޯބިވެވިއްޖެ'' ގެ ލަވަވެސް ޝޫޓް ކުރަނީ ތިނަދޫގައި

  • ލަވަ ކިޔާދީފައިވަނީ އަޝްފާ އާއި މުމްތާޒް
  • ލަންކާއަށް ފުރާނެ ތާރިހެއް ނޭނގެ: ސީޒަން
  • ފިލްމުގެ 50 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައި

ކ. މާލެ | 9 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 00:24 | 2,942

ލޯބިވެވިއްޖެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންތަކެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

އަލީ ސީޒަންގެ އެސް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ''ލޯބިވެވިއްޖެ'' ފިލްމުގެ ލަވަ ޝޫޓްކުރަން ގދ. ތިނަދޫ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ތިނަދޫގައި ނެގުމަށްފަހު ފިލްމު ކްރޫން މާލެ އައިސްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ.އެމްވީއާ ހިއްސާކުރަމުން ސީޒަން ބުނީ، ތިނަދޫގައި ނަގަންޖެހޭ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މޫސުން ގޯސްވެގެން އެ ރަށުގައި ނަގަން ޖެހުނު ލަވަ ނިންމާނުލެވި ކްރޫން މާލެ އަންނަން ޖެހުނީ ކަމަށެވެ. ސީޒަންގެ ވިސްނުން ހުރީ ލަވަ ޝޫޓްކުރަން ތިނަދޫ އަށް ދާގޮތަށެވެ.

އެ ލަވަ ކިޔާފައިވަނީ އަޝްފާ އާއި މުމްތާޒް އެވެ. ލިރިކްސް ހަދާ ދީފައިވައިވަނީ ތޭރަވާއެވެ.

ތިނަދޫގައި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށްފަހު ބާކީހުރި މަންޒަރުތައް ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައެވެ. ސީޒަން ބުނީ، ލަންކާއަށް ފުރާ ތާރީހު އަދި ހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ ކާސްޓުން ފްރީނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ހާމަކުރާނެކަމަށް ސީޒަން ބުންޏެވެ.

މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ސީޒަންގެ އަންހެނުން އައިމިނަތު ޝާނަޒްގެ އިތުރުން ޝާނިޒް އަލީ އެވެ. ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި މަރިޔަމް ޢައްޒަ، ޢަލީ ޢާޒިމް (ދޮން އައްޔަ) އިރުފާނާ އިބްރާހީމް، އަދި އަޙްމަދު އީސަ (އާނަންދު) ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.