ރާއްޖެ - އިމިގްރޭޝަން

ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެެއް ބޭނުންކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

  • މިހާތަނަށް 12 މީހަކު ވަނީ ޕާސްޕޯޓް ކައުންޓަރޕިޓް ކޮށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައި
  • މި މީހާ ހުއްތުވާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
  • ހިފަހައްޓާފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 15 ޑިސެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 13:09 3,124

ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކޮށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓި މީހާ - އިމިގްރޭޝަން

ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެެއް ބޭނުންކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު އިމިގްރޭޝަން ބޯރޑަރ ސެކިއުރިޓީން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިސް އިމިގްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކައުންޓަރޕިޓް ނުވަތަ ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްއިން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތްކުރީ 31 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެމީހާ އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އިތުރަށް މައުލޫމާތުދެމުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެމީހާއަކީ ކޮން ގައުމެއްގެ މީހެއްކަން އަދި ހާމަކުރެވެން ނެތްކަމަށާއި ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު 12 މީހަކު ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް