އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 18:47 3,701

އައިޝްވަރިޔާ އާއި އޭނާގެ ފިރމީހާ އަބީޝެކް ބަޗަން ފިއުނަރަލް އަށް ދަނީ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލްކޮށްފައިވާ  އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބަޗަން ގެ ބައްޕަ ކްރިޝްނާ ރާޖް ރާއީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

 

ކްރިޝްނާ ރާޖް މަރުވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.ކްރިޝްނާ ރާޖްވަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ލިލަވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެޑްމިޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން ފަހުން ވަނީ އައިސީއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

 

އައިޝްވާރިޔާގެ އާއިލާގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަބީޝެކް ބަޗަންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި  ގިނަ ފިލްމީ ތަރިން ވަނީ  ފިއުނަރަލްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ކްރިޝްނަރާޖް ބަލިވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދީފައި  ވެއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް