ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
އިންޑިއާ - ޖަޕާން

މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެފައިވާ އައްސާމަށް އަބޭ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް!

  • ސަމިޓް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 އިން 17 އަށް
  • ގުވަހަޓީގައި މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންދާތާ ދެ ދުވަސްވެއްޖެ
  • އެކްސްޗަރނަލް މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓެއް ނުކުރި

ކ. މާލެ | 14 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 10:45 | 4,403

އަބޭ އާއި މޯދީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންޑިއާގެ ރަށްވެެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއިއެކު އައްސާމު ސްޓޭޓްގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އަބޭ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ އެކު ސަމިޓް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އައްސާމް ސްޓޭޓްގެ ގުވަހަޓީގައެވެ.

ނަމަވެސް ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއިއެކު އެސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ. މި މަހުގެ 15 އިން 17 އަށް ބާއްވަން ކުރިން ނިންމާފައިވާ އިންޑިއާ-ޖަޕާނުގެ މަޝްވަރާތަކާއި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރާ ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ޖާޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ދެމެދު ސަމިޓެއް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި، ސަމިޓް އޮންނާނީ މިހަފްތާގެ އާދިއްތައިން އަންގާރާއަށް ކަމަށް އެކްސްޓަރނަލް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރީ ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާގައެވެ.

ސަމިޓް ބާއްވާނެ ތަނެއް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިނުވިޔަސް، ދެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުން ގުވަހަަޓީގައި ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރިތައް ސަރުކާރުން ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ދެން ސަމިޓް ބާއްވާނެ ތާރީހަކާއި ތަނަކާއި މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.