ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދެވަނަ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

  • ހިނގާލުމަކީ ނައިބް ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ބާއްވާ ހިނގާލުމެއް
  • ހިނގާލުމުގެ ޝިޔާރަކީ "ފުރާނައިގެ ސަލާމަތައް އަޑު އުފުލަމާ"
  • ހިނގާލުން ފެށީ ޝޯޝަލް ސެންޓަރު ކުރިމަތިން

ކ. މާލެ | 13 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 19:25 | 2,646

މި ހިނގާލުމަކީ ނައިބް ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ގެންދާ ހިނގާލުމެއް - ރައީސް އޮފީސް

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިސްނަންގަވައިގެން، މަގުމަތީގައި އުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ބާއްވަމުން އަންނަ ހިނގާލުމުގެ ދެވަނަ ހިނގާލުން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް އަދި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މި ހިނގާލުމުގެ ޝިޔާރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ "ފުރާނައިގެ ސަލާމަތައް އަޑު އުފުލަމާ" ނުވަތަ "Save lives, speak up" އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 16:30 އިން 18:30 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހިނގާލުން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެވެ. އެ ހިނގާލުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކުރިމަތިން ފެށިގެން ހެންވޭރު ދަނޑާ ހަމައަށެވެ.

މިހިނގާލުން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު މަޖީދީމަގު މާވެޔޮމަގު ޖަންކްޝަންގައި އަދި ހިނގާލުން ނިންމި ސަރަޙައްދުގައި (ހެންވޭރު ދަނޑު ކުރިމަތި) އެކްސިޑެންޓް ސީންއެއް ދައްކާލިއެވެ. އަދި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތާއި އެހާދިސާގައި އަނިޔާވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެގޮތާއި އުފުލާ ގެންގުޅޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ.

މިހިނގާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ޔޫއެން އެޖެންސީތަކުންނާއި މިކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.