ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސް އޮފީސް

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

  • ކަނޑުތަކާބެހޭ ދިރާސާތައްކުރުމަށާއި، ކަނޑުފަޅުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، މެރިޓައިމް ސްޕޭޝާލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެ
  • ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 12 އިން 15 އަށް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 12 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 12:41 1,674

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ސަރުކާރާއި، ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި އ.ދ. ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި ކަންކުރަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ ރައީސް އޮފީހުގައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ރާއްޖެއާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނުން ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓިނިވި ދުރު ރާސްތާ ޕްރޮގްރާމެއް އެކަށައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީ ކަނޑުފަޅުގެ މާޙައުލާއި، އެ މާޙައުލުގެ ދިރުންތަކަށް ބުރޫ ނާރާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑިސެންބަރު މަހުގެ 12 އިން 15 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ދެ ދުވަހުގެ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލު ޙިއްޞާކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތުދެއްވާފައިވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ކަނޑުތަކާބެހޭ ދިރާސާތައްކުރުމަށާއި، ކަނޑުފަޅުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، މެރިޓައިމް ސްޕޭޝާލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒާއި މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިތުރުން އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ބައިވެރިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ވެއިޓް އިންސްޓިޓިއުޓާއި ޕާޓްނަރޝިޕް އޯގަނައިޒޭޝަނާއި ސްރިޕްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް އޯޝަނޮލޮޖީއާއި ޕްރިސްޓިން ސީސްއާއި ނެކްޓަން އިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ފައުންޑޭޝަނުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތައް ރައްކާތެރި ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް