ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 384

  • ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ޖުމްލަ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދަދަކީ 980
  • އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 929

ކ. މާލެ | 12 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:24 | 2,856

އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 384 ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުކުރާ ޖުމްލަ ކައުންސެލަރުންގެ އަދަދަކީ 923 އެވެ. އެއީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ 372 ކައުންސިލަރުންނާއި، އިންހެން، ފިރިހެން ހިމެނޭގޮތަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ 372 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ 179 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދަކީ 18 އެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 197 ކައުންސިލަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާނެ އެވެ.

ސިޓީތަކަށް އިންތިހާބުކުރާ ޖުމްލަ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދަކީ 39 އެވެ. އެއީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ 12 ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެން، ފިރިހެން ހިމެނޭގޮތަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ 24 ކައުންސިލަރުންނެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރުންގެ އަދަދަކީ 3 އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ޖުމްލަ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދަދަކީ 980 އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރަށް ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 895 އެވެ. ސިޓީތަކުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ އަދަދކީ 34 އެވެ.

ޖުމްލަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 929 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.