ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު ބަލިވެއިން ޚަބަރު ޖެންޑަރއިން ދޮގުކޮށްފި

  • ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުރި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެއިންކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރުނު
  • އެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރުނު
  • މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފަ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 12 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 08:34 2,038

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު ބަލިވެއިން ޚަބަރު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުއްޖަކު ބަލިވެއިންކަމަށް މީސްމީޑިއާގައި ފެތުރުނު ޚަބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުރި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެއިންކަމަށް ފެތުރުނު ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެކުއްޖާ ބަލިވެއިންކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންވެސް ވަނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އެ ކުއްޖާ ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުންވެސް ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ބަދުނާމުކޮށް، އެފަދަ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނާއިމެދު އިހުމާލުވާ ވާހަކަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދެކެވޭއިރު، އެފަދަ ކަންކަމުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ލަސްވާކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންތަކަކަށް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ނަފްސާނީ އަނިޔާ އަމާޒުވާ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މަޖިލީހުގެ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށްވެސް ހުށައެޅި އެ މައްސަލަތައް ކޮމިޓީންވެސް ބަލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް