ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިފި

  • ފިލާފައިވަނީ 34 ދިވެހި ފިރިހެނެއް
  • އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި
  • އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 20:39 2,198

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ - މޯލްޑިވްސް ޓައިމްސް

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަންދުގައި ހުރި 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ފިލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން މާލެ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު މީހެއްކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ މީހާާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ ފިލިގޮތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް