ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިފި

  • ފިލާފައިވަނީ 34 ދިވެހި ފިރިހެނެއް
  • އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި
  • އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 11 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުދަ 20:39 | 2,772

ދިވެހި ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ - މޯލްޑިވްސް ޓައިމްސް

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަންދުގައި ހުރި 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ފިލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން މާލެ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު މީހެއްކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ މީހާާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ ފިލިގޮތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.