ރާއްޖެ - ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

  • ރާއްޖެ- އިންޑިއާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަން އުފައްދާފައިވަނީ 1986 ވަނަ އަހަރު
  • ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލިވުމެއް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
  • މިނިސްޓަރ އިންޑިއާއަށް ވަޑާއިގެންނެީ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 13:24 2,077

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުުގެތެރެއިން - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އިންދިރާގަންދީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ މިސްޓަރ އަމިތު ނަރަންގ އެވެ.

ފޮރން މިނިސްޓަރ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް-އިންޑިއާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަން" ގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރާއެކު، މިމަޝްވަރާއާއި ގުޅުން ހުރި ރާއްޖޭގެ އެކި އިދާރަތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ މަސްއޫލުވެރިންގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

"މޯލްޑިވްސް-އިންޑިއާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަން" އަކީ 1986 ވަނަ އަހަރު ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު، އިޤްތިޞާދީ އަދި ފަންނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެއްދި ކޮމިޝަނެކެވެ. މި އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު ޢަމާޒަކީ، އެކި ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމުގެ ދޭދޭ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމެވެ.

މި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް