ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ނައިބު ރައީސް

ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުގެ އިސްވެރިންނާއި ނައިބު ރައީސް ބަދަލުކުރައްވައިފި

  • މި ބައްދަލުވުމުގައި ކެއާރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ޓަރޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:27 | 2,380

ނައިބު ރައީސް ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން - ރައީސް އޮފީސް

އިންޑިޔާގެ ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިހާރު އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލް ގްރޫޕުގެ ސީއީއޯ، ޑރ. ރަޖީވް ސިންގަލާއި ކޮލިޓީ ކެއަރ އިންޑިޔާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓިންގ، ރަޖީވް ބަލްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ، އަބްދުالله އަމީނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ސަފީރު އައިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއިމެދުގައި ވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ބައްދަލުވުމުގައި ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމްކުރާ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ކެއަރ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕުން އޭޝިޔާއާއި އެފްރިކާ ބައްރުގައި މަލްޓިސްޕެޝަލިޓީ ޞިއްޚީ ފަރުވާދޭ 26 ހޮސްޕިޓަލާއި 18 ކްލިނިކްގެ އިތުރުން 40 ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ ހިންގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.