ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް

މަގުމަތީގެ ތޮއްޖެހުމާއި ޕާކިންއަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

  • މި މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 4 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުދަ 00:53 | 2,309

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް - ރައީސް އޮފީސް

މާލެސިޓީގެ މަގުމަތީގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމާއި، ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ބައެއް ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދެވުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ޞަރަޙައްދުތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް އެ ޞަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ނައިބު ރައީސް ވަނީ ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އިމާރާތް ހުރި ސައިޓަށާއި، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގްރޭޓަރ މާލެ ބަސް ސްޓޭޝަން ޞަރަޙައްދަށާއި ކުރީގެ ވެސްޓްޕާރކް ޞަރަޙައްދަށް ނައިބު ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ދެ ޞަރަޙައްދުވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މި ޒިޔާރަތްތަކުގައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.