އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަދުނާން ހުސައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • ޖޭއެސްސީން ވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ލިބިފައިވާ ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި
  • އަދުނާން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
  • އޭނާގެ ގިނަ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ޖޭއެސްސީން ބަލާފައިވޭ، އޭގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 11:55 | 3,786

ރ.މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަދުނާން ހުސައިން - ފޭސްބުކް

ރ. މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަދުނާން ހުސައިން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

އަދުނާނު ހުސައިންގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަދުނާން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ އޭނާގެ ސުލޫޚީ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާ، މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަދުނާން ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ހުށައެޅި ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު، ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައެޅުމަށް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އަދުނާންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވީ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އެ މަގާމުގައި ހޭދަކުރެއްވި އަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން މާކުރަތު ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރި ކުރުމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ވެސް ޖޭއެސްސީން ބަލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.