ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 12:43
ނުވަ ވަނަ އޮފީސް ކުންފުނި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ދިރާގު
ނުވަ ވަނަ އޮފީސް ކުންފުނި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ދިރާގު
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން
ޓޭބަލް ޓެނިސް
އޮފީސް ކުންފުނި ޓީޓީ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ތަށި ދިރާގުން މިލްކުކޮށްފި
 
މިއީ ޖެހިޖެހިގެން ދިރާގުން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ އަހަރު

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނުވަ ވަނަ އިންޓަރ އޮފީސް ކުންފުނި އަދި ރިސޯޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި ދިރާގުން އެ ތަށި މިލްކުކޮށްފި އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގައި ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން މިލްކު ކުރީ އެމްއޭސީލްއާ ވާދަކޮށް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައި ވަނީ އެމްއޭސީއެލް އެވެ.

ޓީމް އިވެންޓް އުސޫލުން ކުރިއަށްދިޔަ މިބައިގައި އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްއޭސީއެލް ހޯދީ ދިރާގާ ވަދަކޮށް މެޗްތަށް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި ވަނީ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓެވެ. ޖުމެއިރާ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސްއާ ވަދަކޮށް މެޗްތަށް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މިބައިގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައި ވަނީ ބްރިޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބާ އެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ އަންހެންބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއެވެ. ކަސްޓަމްސް މިބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އެމްއެމްއޭ އާއި ވާދަކޮށް މެޗްތަށް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް